ग्रामपंचायत संपर्क

ग्रामपंचायत कार्यालय पांगरखेड, ता.मेहकर जि.बुलढाणा

bottom shadow
Pangarkhed Grampanchayat Buliding
bShadowContact Us


संकेतस्थळाला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद..!!
आपल्याला या आपल्या संकेतस्थळाविषयी, गावाविषयी व उपक्रमाविषयी काही प्रतिक्रिया, शुभेच्छा, अभिप्राय द्यावयाचे असतील तर आपण आम्हाला येथे नोंदवू शकता. आम्ही आपल्या सूचनांचे स्वागत करतो..! धन्यवाद..!!

Welcome

******